Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kursu

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/2/2017                      No : 2017/10090

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 6/5/2017                No : 30058

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5                                          Cilt : 58

Yönetmeliğin devamı tıklayınız. Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

 

20/02/2017 Yılında Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş olan üste geçen bu yönetmeliğe göre bünyesinde öğrenci barından tüm Özel Yurtlar ,Apartlar , Pansiyon ve Sütüdyo dairelerin başında yer alan Müdürler Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kursu almakla yükümlü kılındı.

Kurs proğramı toplam olarak 130 saatten oluşmaktadır.Buna göre konular ve ders saat dağılımları şöyledir ;

1-MEVZUAT                                                                                       (20 SAAT)

2-YURT YÖNETİMİ                                                                          (30 SAAT)

3-BARINMA VE BESLENME HİZMETLERİ                              (20 SAAT)

4-GÜVENLİK                                                                                      (15 SAAT)

5-ÇOCUK ,ERGEN,GENÇ ve AİLE                                                 (20 SAAT)

6-PROTOKOL ve YAZIŞMA KURALLARI                                     (10 SAAT)

7-E-YURT MODÜLÜ                                                                           (5 SAAT)

8-MESLEKİ GELİŞİM,ADAP ve ETİK                                            (10SAAT)

 

ÖĞRENCİ  BARINMA  HİZMETLERİ  YÖNETİCİLİĞİ  KURS  PROGRAMI:

1-MEVZUAT BİLGİSİ :

1-Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü  Mevzuatı

     a-Özel Öğretim Kurumları Kanunu

     b-Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

     c-Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

     d-Standartlar Yönergesi

2-İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

3-Yangın Mevzuatı

4-Konaklama Pansiyon Mevzuatı

 

  2-YURT YÖNETİMİ:

1-Yönetim ve Liderlik

2-İnsan İlişkileri ve İletişim

3-Yöneticilik ve Motivasyon

4-Kriz ve Risk Yönetimi

5-Zaman Yönetimi

6-Yöneticilik ve Planlama

          a-Personel iş ve işlemleri

          b-Personel iş planı hazırlama

          c-Öğrenci işleri

         ç-Sosyal etkinliklerin planlanması

         d-Bütçe Yönetimi

7-Reklam ve ilan

8-Medyayla ilişkiler

9-Halkla ilişkiler

 

  3-BARINMA ve BESLENME HİZMETİ:

1-Barınma Hizmeti

2-Sağlıklı Beslenme Hizmeti

3-Temizlik ve Hijyen

4-Kişisel Bakım

 

  4-GÜVENLİK:

1-İş sağlığı ve Güvenliği

2-Kurum İçi ve Çevre Güvenliği

3-Yangın ve Deprem Güvenliği

4-Sigorta İşlemleri

 

5-ÇOCUK,ERGEN,GENÇ ve AİLE:

1-Çocuk Ergen ve Genç Psikolojisi

2-Çocuk Ergen ve Genç ile iletişim

3-Aile ile iletişim

4-Aile ile işbirliği

5-Çocuk,Ergen ve Genç Rehberlik Hizmetleri

6-Eğitim ortamlarının düzenlenmesi

 

  6-PROTOKOL ve YAZIŞMA KURALLARI:

1-Protokol Kuralları

2-Yazışma Kuralları

 7-E-YURT MODÜLÜ:

 

 8-MESLEKİ GELİŞİM,ADAP ve ETİK:

1-Adabı Muaşeret  Kuralları

2-Mesleki Etik

3-Mesleki Gelişim

Translate »