Girişimcilik Kursu

GİRİŞİMCİLİK KURSU

14.06.2002 tarihi itibari ile Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiş olan bu proğram halkımızın hizmetine sunulmuş olan çok güzel bir hizmetdir. Bu program çerçevesinde Devletimiz yeni girişimci vatandaşlarımıza maddi desteklerde bulunmaktadır.

Kurs toplamda 96 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır.

Haftada        :  6 saat

Toplam süre:  16 hafta * 6 saat : 96 saattir

Bu programdan istifade edebilmek için şu yolları takip etmek gerekmektedir;

* MEB onaylı Girişimcilik Kursuna katılmak,

*Girişimcilik Kurs sınavından başarılı olmak,

*MEB onaylı Girişimcilik Kurs Bitirme Sertifikası almak,

*Yapmak istemiş olduğu işle ilgili gerekli Sunum Dosyasını hazırlamak,

* KOSGEB Müdürlüklerine ellerindeki hedefleri için hazırlamış oldukları projeler kapsamındaki dosyalarla  müracaat etmek.

Daha fazlası için tıklayınız. Girişimcilik Kursu Talim Terbiye

Translate »