Avrupa Meslek Yüksek Okulu

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (https://www.avrupa.edu.tr/)

Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuştur. Okulun eğitim hedefi, uluslararası niteliklere sahip bir mesleki eğitim sunmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için alanında uzman ve ülke çapında tanınmış akademisyenleri bünyesine katmıştır. İlgili sektör kolları ve diğer temsilcileri ile çözüm ortaklıkları kurulmuştur.

Ada Kent Üniversitesi

Avrupa Eğitim Grubununun 32 yıllık birikimini aktardığı Kıbrıs’taki projesidir. Türkiye ve Kıbrıs’taki akademik birikimin sentezlenmesi ile kurumsal kültürünü oluşturan bu üniversite, Avrupa Eğitim Grubunun uluslararası eğitim alanında  daha aktif rol oynama hedefinin ispatıdır.

Avrupa Eğitim Grubu, 32 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Grup, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa Eğitim Grubunun bünyesinde İstanbul’da bulunan Avrupa Koleji, Avrupa Kent Koleji, Avrupa Meslek Yüksekokulu ile Gazimağusa’da bulunan Ada Kent Üniversitesi yer almaktadır.

21. yüzyıl eğitim anlayışında bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve iş birliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim vebilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir.

Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencileri alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak mezun olmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve öngörüye sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır. Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır.

Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlaması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir. Avrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.

 

Translate »